Êmatinner – to get up early

June 6th, 2015

Jèrriais Logo
Back

Êmatinner – to get up early

Office du Jerriaisgrammar

êmatinner

Présent

j’êmatinne
tu’êmatinne
il êmatinne
oulle êmatinne
j’êmatinnons
ous êmatinnez
il’ êmatinnent

Prétérite

j’êmatinnis
tu’êmatinnis
il êmatinnit
oulle êmatinnit
j’êmatinnînmes
ous êmatinnîtes / ous êmatinnîdres
il’ êmatinnîtent / il’ êmatinnîdrent

Împarfait

j’êmatinnais
tu’êmatinnais
il êmatinnait
oulle êmatinnait
j’êmatinnions / j’êmatinnêmes
ous êmatinniez / ous êmatinnêtes
il’ êmatinnaient

Futur

j’êmatinn’nai
tu’êmatinn’nas
il êmatinn’na
oulle êmatinn’na
j’êmatinn’nons
ous êmatinn’nez
il’ êmatinn’nont

Conditionnel

j’êmatinn’nais
tu’êmatinn’nais
il êmatinn’nait
oulle êmatinn’nait
j’êmatinnéthions / j’êmatinn’nêmes
ous êmatinnéthiez / ous êmatinn’nêtes
il’ êmatinn’naient

Présent Subjonctif

qué j’êmatinne
qu’tu’êmatinne
qu’il êmatinne
qu’oulle êmatinne
qué j’êmatinnions / qué j’êmatinn’nêmes
qu’ous êmatinniez / qu’ous êmatinn’nêtes
qu’il’ êmatinnent

Împarfait subjonctif

qué j’êmatinnîsse
qu’tu’êmatinnîsse
qu’il êmatinnîsse
qu’oulle êmatinnîsse
qué j’êmatinnîssions
qu’ous êmatinnîssyiz / qu’ous êmatinnîssiez
qu’il’ êmatinnîssent

Temps composés

Présent continnu
j’sis à êmatinner, etc.
Pâssé continnu
j’tais à êmatinner, etc.
Futur continnu
jé s’sai à êmatinner, etc.
Parfait
j’ai êmatinné, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais êmatinné, etc.
Futur Parfait
j’éthai êmatinné, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais êmatinné, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à êmatinner, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à êmatinner, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à êmatinner, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à êmatinner, etc.

Participes
Présent
êmatinnant
Pâssé
êmatinné

Împératif

êmatinne, êmatinnons, êmatinnez