Mett’ / mettre – to put

November 11th, 2017

Jèrriais Logo
Back

Mett’ / mettre – to put

Office du Jerriaisgrammar

mett’ / mettre
Présent

j’mets
tu mets
i’ met
ou met
jé m’ttons
ou m’ttez
i’ mettent / i’ mont

Prétérite

j’mîns
tu mîns
i’ mînt
ou mînt
j’mînmes
ou mîntes / ou mîndres
i’ mîntent / i’ mîndrent


Împarfait

jé m’ttais / j’mettais
tu m’ttais / tu mettais
i’ m’ttait / i’ mettait
ou m’ttait / ou mettait
je m’ttions / j’mettêmes
ou m’ttiez / ou mettêtes / ou mettiêtes
i’ m’ttaient / i’ mettaient

Futur

j’mettrai / j’mett’tai
tu mettras / tu mett’tas
i’ mettra / i’ mett’ta
ou mettra / ou mett’ta
j’mettrons / j’mett’tons
ou mettrez / ou mett’tez
i’ mettront / i’ mett’tont

Conditionnel

j’mettrais / j’mett’tais
tu mettrais / tu mett’tais
i’ mettrait / i’ mett’tait
ou mettrait / ou mett’tait
j’mettréthions / j’mettrêmes / j’mett’têmes / j’mettréthionmes
ou mettréthiez / ou mettrêtes / ou mett’têtes
i’ mettraient / i’ mett’taient

Présent Subjonctif

qué j’mette
qué tu mette
qu’i’ mette
qu’ou mette
qué j’mettions / qué j’mettrêmes / qué j’mett’têmes
qu’ou mettiez / qu’ou mettrêtes / qu’ou mett’têtes
qu’i’ mettent

Împarfait subjonctif

qué j’mînsse
qué tu mînsse
qu’i’ mînsse
qu’ou mînsse
qué j’mînssions / qué j’mettînmes / qué j’mettréthions
qu’ou mînssyiz / qu’ou mînssiez / qu’ou mettîtes / qu’ou mettréthiez
qu’i’ mînssent

Temps composés

Présent continnu
j’sis à mett’, etc.
Pâssé continnu
j’tais à mett’, etc.
Futur continnu
jé s’sai à mett’, etc.
Parfait
j’ai mîns, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais mîns, etc.
Futur Parfait
j’éthai mîns, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais mîns, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à mettre, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à mett’, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à mett’, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à mett’, etc.

Participes
Présent
m’ttant /mettant
Pâssé
mîns

Împératif

met, m’ttons / mettons, m’ttez / mettez