nagi – to swim, row

January 1th, 2018

Jèrriais Logo
Back

nagi – to swim, row

Office du Jerriaisgrammar

nagi

Présent

j’nage
tu nage
i’ nage
ou nage
j’nageons
ou nagiz
i’ nagent

Prétérite

j’nagis
tu nagis
i’ nagit
ou nagit
j’nagînmes
ou nagîtes / ou nagîdres
i’ nagîtent / i’ nagîdrent

Împarfait

j’nageais
tu nageais
i’ nageait
ou nageait
j’nagêmes / j’nagions
ou nagêtes / ou nagiez
i’ nageaient

Futur

j’nag’geai
tu nag’geas
i’ nag’gea
ou nag’gea
j’nag’geons
ou nag’gez
i’ nag’geont

Conditionnel

j’nag’geais
tu nag’geais
i’ nag’geait
ou nag’geait
j’nag’gêmes / j’nagéthions
ou nag’gêtes / ou nagéthiez
i’ nag’geaient

Présent Subjonctif

qué j’nage
qu’ tu nage
qu’i’ nage
qu’ou nage
qué j’nagions / qué j’nag’gêmes
qu’ou nagyiz / qu’ou nagiez / qu’ou nag’gêtes
qu’i’ nagent

Împarfait subjonctif

qué j’nagîsse
qu’ tu nagîsse
qu’i’ nagîsse
qu’ou nagîsse
qué j’nagîssions
qu’ou nagîssyiz / qu’ou nagîssiez
qu’i’ nagîssent

Temps composés

Présent continnu
j’sis à nagi, etc.
Pâssé continnu
j’tais à nagi, etc.
Futur continnu
jé s’sai à nagi, etc.
Parfait
j’ai nagi, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais nagi, etc.
Futur Parfait
j’éthai nagi, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais nagi, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à nagi, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à nagi, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à nagi, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à nagi, etc.

Participes

Présent
nageant
Pâssé
nagi

Împératif

nage, nageons, nagiz / nagez