amalgamoter – to mix

April 4th, 2018

Jèrriais Logo
Back

amalgamoter – to mix

Office du Jerriaisgrammar

amalgamoter
Présent

j’amalgamote
tu’amalgamote
il amalgamote
oulle amalgamote
j’amalgamotons
ous amalgamotez
il’ amalgamotent

Prétérite

j’amalgamotis
tu’amalgamotis
il amalgamotit
oulle amalgamotit
j’amalgamotînmes
ous amalgamotîtes / ous amalgamotîdres
il’ amalgamotîtent / il’ amalgamotîdrent


Împarfait

j’amalgamotais
tu’amalgamotais
il amalgamotait
oulle amalgamotait
j’amalgamotêmes / j’amalgamotions
ous amalgamotêtes / ous amalgamotiez
il’ amalgamotaient

Futur

j’amalgamot’tai
tu’amalgamot’tas
il amalgamot’ta
oulle amalgamot’ta
j’amalgamot’tons
ous amalgamot’tez
il’ amalgamot’tont

Conditionnel

j’amalgamot’tais
tu’amalgamot’tais
il amalgamot’tait
oulle amalgamot’tait
j’amalgamot’têmes / j’amalgamotéthions
ous amalgamot’têtes / ous amalgamotéthiez
il’ amalgamot’taient

Présent Subjonctif

qué j’amalgamote
qu’tu’amalgamote
qu’il amalgamote
qu’oulle amalgamote
qué j’amalgamotions / qué j’amalgamot’têmes
qu’ous amalgamotiez / qu’ous amalgamot’têtes
qu’il’ amalgamotent

Împarfait subjonctif

qué j’amalgamotîsse
qu’tu’amalgamotîsse
qu’il amalgamotîsse
qu’oulle amalgamotîsse
qué j’amalgamotîssions
qu’ous amalgamotîssyiz / qu’ous amalgamotîssiez
qu’il’ amalgamotîssent

Temps composés

Présent continnu
j’sis à amalgamoter, etc.
Pâssé continnu
j’tais à amalgamoter, etc.
Futur continnu
jé s’sai à amalgamoter, etc.
Parfait
j’ai amalgamoté, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais amalgamoté, etc.
Futur Parfait
j’éthai amalgamoté, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais amalgamoté, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à amalgamoter, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à amalgamoter, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à amalgamoter, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à amalgamoter, etc.

Participes
Présent
amalgamotant
Pâssé
amalgamoté

Împératif

amalgamote, amalgamotons, amalgamotez