plier – to fold

May 5th, 2018

Jèrriais Logo
Back

plier – to fold

Office du Jerriaisgrammar

plier – to fold
Présent
j’plyie
tu plyie
i’ plyie
ou plyie
j’plions
ou pliyiz
i’ plyient
Prétérite
j’pliyis
tu pliyis
i’ pliyit
ou pliyit
j’pliyînmes
ou pliyîtes / ou pliyîdres
i’ pliyîtent / i’ pliyîdrent

Împarfait
j’pliais
tu pliais
i’ pliait
ou pliait
j’pliyêmes / j’pliyions
ou pliyêtes / ou pliyiez
i’ pliaient
Futur
j’pliêthai
tu pliêthas
i’ pliêtha
ou pliêtha
j’pliêthons
ou pliêthez
i’ pliêthont
Conditionnel
j’pliêthais
tu pliêthais
i’ pliêthait
ou pliêthait
j’pliêthions / j’pliêthêmes
ou pliêthiez / ou pliêthêtes
i’ pliêthaient
Présent Subjonctif
qué j’plyie
qué (qu’) tu plyie
qu’i’ plyie
qu’ou plyie
qué j’pliyions / qué j’pliêthêmes
qu’ou pliyiez / qu’ous pliêthêtes
qu’i’ plyient
Împarfait subjonctif
qué j’plyîsse
qué (qu’) tu plyîsse
qu’i’ plyîsse
qu’ou plyîsse
qué j’plyîssions
qu’ou plyîssyiz / qu’ou plyîssiez
qu’i’ plyîssent
Temps composés
Présent continnu j’sis àplier, etc.
Pâssé continnu j’tais àplier, etc.
Futur continnu jé s’sai à plier, etc.
Parfait j’ai plié, etc.
Pus-qu’parfait j’avais plié, etc.
Futur Parfait j’éthai plié, etc.
Conditionnel Parfait j’éthais plié, etc.
Parfait continnu j’ai ‘té à plier, etc.
Pus-qu’parfait continnu j’avais ‘té à plier, etc.
Futur Parfait continnu j’éthai ‘té à plier, etc.
Conditionnel Parfait continnu j’éthais ‘té à plier, etc.
Participes
Présent pliant
Pâssé plié
Împératif
plie, plions, pliyiz