Naûfragi – to shipwreck

November 11st, 2018

Jèrriais Logo
Back

Naûfragi – to shipwreck

Office du Jerriaisgrammar, transport

naûfragi
Présent
j’naûfrage
tu naûfrage
i’ naûfrage
ou naûfrage
j’naûfrageons
ou naûfragiz
i’ naûfragent
Prétérite
j’naûfragis
tu naûfragis
i’ naûfragit
ou naûfragit
j’naûfragînmes
ou naûfragîtes / ou naûfragîdres
i’ naûfragîtent / i’ naûfragîdrent

Împarfait
j’naûfrageais
tu naûfrageais
i’ naûfrageait
ou naûfrageait
j’naûfragêmes / j’naûfragions
ou naûfragêtes / ou naûfragiez
i’ naûfrageaient
Futur
j’naûfrag’geai
tu naûfrag’geas
i’ naûfrag’gea
ou naûfrag’gea
j’naûfrag’geons
ou naûfrag’gez
i’ naûfrag’geont
Conditionnel
j’naûfrag’geais
tu naûfrag’geais
i’ naûfrag’geait
ou naûfrag’geait
j’naûfrag’gêmes / j’naûfragéthions
ou naûfrag’gêtes / ou naûfragéthiez
i’ naûfrag’geaient
Présent Subjonctif
qué j’naûfrage
qu’ tu naûfrage
qu’i’ naûfrage
qu’ou naûfrage
qué j’naûfragions / qué j’naûfrag’gêmes
qu’ou naûfragyiz / qu’ou naûfragiez / qu’ou naûfrag’gêtes
qu’i’ naûfragent
Împarfait subjonctif
qué j’naûfragîsse
qu’ tu naûfragîsse
qu’i’ naûfragîsse
qu’ou naûfragîsse
qué j’naûfragîssions
qu’ou naûfragîssyiz / qu’ou naûfragîssiez
qu’i’ naûfragîssent
Temps composés
Présent continnu
j’sis ànaûfragi, etc.
Pâssé continnu
j’tais ànaûfragi, etc.
Futur continnu
jé s’sai à naûfragi, etc.
Parfait
j’ai naûfragi, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais naûfragi, etc.
Futur Parfait
j’éthai naûfragi, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais naûfragi, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à naûfragi, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à naûfragi, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à naûfragi, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à naûfragi, etc.
Participes
Présent
naûfrageant
Pâssé
naûfragi
Împératif
naûfrage, naûfrageons, naûfragiz / naûfragez