Dormi – sleep

March 3th, 2019

Jèrriais Logo
Back

Dormi – sleep

Office du Jerriaisgrammar

dormi
Présent
j’dors
tu dors
i’ dort
ou dort
j’dormons
ou dormez
i’ dorment
Prétérite
j’dormis
tu dormis
i’ dormit
ou dormit
j’dormînmes
ou dormîtes / ou dormîdres
i’ dormîtent / i’ dormîdrent

Împarfait
j’dormais
tu dormais
i’ dormait
ou dormait
j’dormêmes / j’dormions
ou dormêtes / ou dormiez
i’ dormaient
Futur
j’dormithai / j’dorméthai
tu dormithas / tu dorméthas
i’ dormitha / i’ dormétha
ou dormitha / ou dormétha
j’dormithons / j’dorméthons
ou dormithez / ou dorméthez
i’ dormithont / i’ dorméthont
Conditionnel
j’dormithais / j’dorméthais
tu dormithais / tu dorméthais
i’ dormithait / i’ dorméthait
ou dormithait / ou dorméthait
j’dormithêmes / j’dormithions / j’dorméthêmes / j’dorméthions
ou dormithêtes / ou dormithiez / ou dorméthêtes / ou dorméthiez
i’ dormithaient / i’ dorméthaient
Présent Subjonctif
qué j’dorme
qué tu dorme
qu’i’ dorme
qu’ou dorme
qué j’dormions / qué j’dormithêmes / qué j’dorméthêmes
qu’ou dormiez / qu’ou dormithêtes / qu’ou dorméthêtes
qu’i’ dorment
Împarfait subjonctif
qué j’dormîsse
qué tu dormîsse
qu’i’ dormîsse
qu’ou dormîsse
qué j’dormîssions
qu’ou dormîssyiz / qu’ou dormîssiez
qu’i’ dormîssent
Temps composés
Présent continnu
j’sis à dormi, etc.
Pâssé continnu
j’tais à dormi, etc.
Futur continnu
jé s’sai à dormi, etc.
Parfait
j’ai dormi, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais dormi, etc.
Futur Parfait
j’éthai dormi, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais dormi, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à dormi, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à dormi, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à dormi, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à dormi, etc.
Participes
Présent
dormant
Pâssé
dormi
Împératif
dors, dormons, dormez